Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

 
Rekrutację dzieci przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają w sekretariacie wypełnioną kartę zgłoszeniową.
(zapis dzieci na kolejny rok szkolny od 1 do 31 marca) 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:11:35.

Zobacz:
 Działalność w ramach gospodarki budżetowj i pozabudżetowej .  Ogłoszenie o przetargu .  Zawiadomienie o wyborze ofert . 
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:11:35
Opublikowane przez: ****************** ******************