Dyrektor i pracownicy

 
Dyrektor: mgr Bernadeta Smelka
Wicedyrektor: mgr Kamila Derda

Kadra pedagogiczna przedszkola to nauczycielki z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Przedszkole zatrudnia też pracowników administracyno- obsługowych. Pracownicy przedszkola to kadra wykształcona, systematycznie uzupełniająca swoją wiedzę, otwarta na potrzeby dziecka oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Statytyka na rok 2012/2013
liczba oddziałów - 17
liczba dzieci - 403
pracowników obsługi - 21
pracowników administracji - 1
nauczycieli - 26 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 12:25:48.
Data wprowadzenia: 2012-09-24 12:25:48
Opublikowane przez: ****************** ******************