Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 
Sposoby załatwiania spraw w Przedszkolu w Przedszkolu w Stęszewie:
Sekretariat przedszkola przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w dni powszednie w godz. 7.00-15.00
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Przedszkole w Stęszewie, ul. J. Korczaka2, 62-060 Stęszew.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:13:43.
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:13:43
Opublikowane przez: ****************** ******************