jo.steszew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organizacyjnych Gminy Stęszew www.steszew.pl
Przedszkole w Stęszewie strona główna 

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych
 
Rekrutację dzieci przeprowadza się na zasadzie powszechnej dostępności. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają w sekretariacie wypełnioną kartę zgłoszeniową.
(zapis dzieci na kolejny rok szkolny od 1 do 31 marca) 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:11:35.

Zobacz:
 Organizacja  .  Status prawny .  Dyrektor i pracownicy  .  Przedmiot działalności i kompetencji  .  Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje .  Struktura własnościowa  .  Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych  .  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw  .  Ewidencje i rejestry  . 
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:11:35
Opublikowane przez: ****************** ******************

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.steszew.pl