Przedmiot działalności i kompetencji

 
Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o zestaw programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MENiS. Przedszkole organizuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przedszkole prowadzi działalność: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną, stymulującą, wspierającą wobec rodziny. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci poprzez systematyczną wspłpracę z logopedą, psychologiem i pedagogiem. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe dla dzieci.

 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:03:24.

Zobacz:
 Informacje bieżące  . 
Data wprowadzenia: 2012-09-24 13:03:24
Opublikowane przez: ****************** ******************