Status prawny

 

Rok założenia: 1974
Powstanie budynku przy ul. Janusza Korczaka 2: 1989 r.

Rodzaj przedszkola: przedszkole publiczne
Przedszkole jest jednostką administracyjną Gminy Stęszew prowadzoną w formie jednostki budżetowej  finansowanej z budżetu gminy.

Organ prowadzący: Gmina Stęszew
tel. /61/ 819 71 20

Organ nadzorujący:  Wielkopolski Kurator Oświaty

Przedszkole w Stęszewie działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. nr. 256, poz 2572 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr. 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami)
- Aktów wykonawczych  do w.w. ustaw
- Statutu Przedszkola

 

 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 11:27:35.
Data wprowadzenia: 2012-09-24 11:27:35
Opublikowane przez: ****************** ******************