Organizacja

 

Przedszkole w Stęszewie  czynne jest w godz. 6:30 - 16:30 przez 5 dni w tygodniu i 11 miesięcy  w roku. Przerwę wakacyjną ustala organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem i Radą Rodziców.


Do przedszkola uczeszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.


Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.


Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola  na 5, 7, 9  i 10 godzin dziennie zgodnie z deklaracją rodzica.

 

Opublikowane przez: ****************** ****************** | Data wprowadzenia: 2012-09-24 10:42:26.

Zobacz:
 Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 . 
Data wprowadzenia: 2012-09-24 10:42:26
Opublikowane przez: ****************** ******************