Mienie szkoły

 

Struktura własnościowa i majątek Szkoły Podstawowej w Stęszewie

Budynki szkolne wraz z gruntem stanowią własność gminy. Szkoła posiada dziedziniec przyległy do budynku szkoły, na którym znajduje się boisko asfaltowe do gier sportowych. Boisko służy również jako Miasteczko ruchu drogowego. Teren szkoły jest ogrodzony. Od strony budynku przychodni lekarskiej zlokalizowana jest tzw. Zielona klasa - wiata do przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu w sezonie wiosenno - letnim. Przy wejściu głównym na boisko szkolne znajduje się plac zabaw dla najmłodszych dzieci.

W budynku szkoły znajdują się następujące pomieszczenia do przeprowadzania zajęć całą klasą:

  • parter: 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
  • piętro:36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Oprócz tego szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, pracownię komputerową, bibliotekę z trzema pomieszczeniami (czytelnia, wypożyczalnia i magazyn książek) oraz jedno pomieszczenie świetlicowe zlokalizowane w części piwnicznej. Czytelnia służy jako Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z 6 stanowiskami komputerowymi dla nauczycieli i uczniów. W szkole jest również pracownia językowa i pracowania wychowania komunikacyjnego oraz Radosna klasa. Przy kuchni znajduje się jadalnia. Kuchnia składa się z trzech pomieszczeń. W szkole znajduje się gabinet higienistki szkolnej oraz tdwa małe pomieszczenia do przeprowadzania zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. W szatnich umieszczonych w części piwnicznej znajduje się 12 boksów. W części piwnicznej znajdują się: kotłownia gazowa z zapleczem (magazyn), sklepik i pomieszczenie konserwatora. Szkoła posiada sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, kierownika świetlicy, psychologa, pedagoga oraz logopedy. Przy wejściu do szkoły, a także przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkolnym komunikacja osób niepełnosprawnych na poszczególne poziomy odbywa się schodołazem.

 

Opublikowane przez: test test | Autor: G. Dutka | Data wprowadzenia: 2012-03-07 10:55:57 | Data modyfikacji: 2016-05-18 13:20:21.
Data wprowadzenia: 2012-03-07 10:55:57
Data modyfikacji: 2016-05-18 13:20:21
Autor: G. Dutka
Opublikowane przez: test test