Ewidencje i rejestry

 

W szkole prowadzone są:

 1. Księga ewidencji dzieci i młodzieży
 2. Księga uczniów
 3. Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 4. Księga zastępst
 5. Rejestr godzin ponadwymiarowych
 6. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 7. Dokumentacja przebiegu nauczania

oraz:

 • arkusze ocen (okres przechowywania 50 lat)
 • dziennik lekcyjny elektroniczny firmy LIBRUS 
 • dzienniki papierowe do innych zajęć
 • księga arkuszy ocen dla absolwentów (okres przechowywania 50 lat)

Dokumentację wymienioną w pkt. 1 - 7 udostępnia się wyłącznie organowi nadzorującemu oraz organowi prowadzącemu szkołę, a takźe innym służbom specjalnym.

Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia się rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka tylko w obecności pracownika szkoły.

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2012-03-07 08:32:34 | Data modyfikacji: 2016-05-18 13:25:03.
Data wprowadzenia: 2012-03-07 08:32:34
Data modyfikacji: 2016-05-18 13:25:03
Opublikowane przez: test test