Dyrektor

mgr Karolina Róg 

nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                      
przedmiot nauczany: edukacja wczesnoszkolna

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2011-04-20 10:41:23 | Data modyfikacji: 2014-09-05 13:31:14.
Data wprowadzenia: 2011-04-20 10:41:23
Data modyfikacji: 2014-09-05 13:31:14
Opublikowane przez: test test