Status prawny

 

Rok założenia: 1961

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr. 256, poz 2572 z późn. zm.)

Rodzaj szkoły: państwowa szkoła publiczna

Szkoła jest jednostką administracyjną Gminy Stęszew prowadzoną w formie jednostki budżetowej, finansowana z subwencji państwa oraz dotacji gminy. 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2011-11-29 12:29:59 | Data modyfikacji: 2011-11-29 13:12:59.
Data wprowadzenia: 2011-11-29 12:29:59
Data modyfikacji: 2011-11-29 13:12:59
Opublikowane przez: test test