Programy dofinansowane z UE

"Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie" 
 Szkoła kluczowych kompetencji w Stęszewie.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:55:22 | Data modyfikacji: 2021-05-05 12:57:02.
„Informatyka się liczy!” Gmina Stęszew
uczestniczy w projekcie pn.: „Informatyka się
liczy!” nr RPWP.08.01.04-30-0002/19,
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej i
Budżetu Państwa  
 Projekt - Informatyka sie liczy.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:35:58 | Data modyfikacji: 2021-05-05 12:43:53.
Data wprowadzenia: 2021-05-05 12:35:58
Data modyfikacji: 2021-05-05 12:43:53
Opublikowane przez: test test