Mienie szkoły

 

Budynki szkoły wraz z gruntem stanowią własność gminy. Szkoła posiada plac przyległy do budynku oświatowego, na którym znajduje sie boisko do gier sportowych. Teren szkoły jest ogrodzony. W budynku szkoły znajdują się następujące pomieszczenia do przeprowadzenia zajęć: parter: 1, 2, 3, 4, 5 piętro: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piwnica: 16, 17, 18 obok sali gimnastycznej: 20 Szkoła posiada dużą i małą salę gimnastyczną, 2 pracownie komputerowe (sale 6 i 14), bibliotekę z Centrum Informacji Multimedialnej (6 stanowisk komputerowych) oraz pomieszczenie świetlicowe w części piwnicznej. W części piwnicznej znajduje się kuchnia z 2 pomieszczeniami, kotłownia gazowa z apleczem, szatnie oraz warsztat konserwatora W szkole działa gabinet stomatologa i pielęgniarki, a na piętrze funkcjonuje sklepik szkolny. Szkoła posiada sekretariat, gabinet dyrektora. wicedyrektora oraz 2 gabinety pedagogów szkolnych. Przy bramie głównej znajduje się winda dla niepełnosprawnych

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Autor: Barbara Czajkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-21 22:21:03 | Data modyfikacji: 2014-10-12 13:45:22.
Data wprowadzenia: 2011-07-21 22:21:03
Data modyfikacji: 2014-10-12 13:45:22
Autor: Barbara Czajkowska
Opublikowane przez: ........ ........