Ewidencje, rejestry i archiwa

`` 

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich prowadzone są: - Księga ewidencji dzieci i młodzieży - Księga uczniów - Księga protokołów Rady Pedagogicznej - Księga zastępstw - Rejestr godzin ponadwymiarowych - Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej - Dokumentację przebiegu nauczania - arkusze ocen (okres przechowywania 50 lat) - dzienniki lekcyjne (okres przechowywania 5 lat) - dzienniki innych zajęć - księgi arkuszy ocen (dla absolwentów) Dokumentację z pkt. 1 - 7 dostepna jest tylko dla organu nadzorującego i prowadzącego szkołę oraz innych służb specjalnych. Dokumentację przebiegu nauczania można udostępnić rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia tylko w obecności pracownika szkoły.

 

Opublikowane przez: ........ ........ | Autor: Barbara Czajkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-21 22:18:48 | Data modyfikacji: 2014-10-12 13:45:12.
Data wprowadzenia: 2011-07-21 22:18:48
Data modyfikacji: 2014-10-12 13:45:12
Autor: Barbara Czajkowska
Opublikowane przez: ........ ........