informacje bieżące

 
Informacje o szkole

adres: 62 060 Stęszew, ul.Wojska Polskiego 18
adres e-mail: zss-steszew@neostrada.pl

tel. 061 8134 096

NIP 777 27 42 165
Regon: Zespół- 63 43 93 402
Szkoła Podstawowa- 63 43 93 419
Gimnazjum- 63 43 93 425

Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie został utworzony 1 września 2002 roku. Podstawowym zadaniem Zespołu Szkół Specjalnych jest realizacja zadań edukacyjnych szkoły podstawowej i gimnazjum.

Praca edukacyjna jest prowadzona w sześciu oddziałach. W zależności od ilości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tworzone są klasy łączone. Do szkoły uczęszczają dzieci z Gminy Stęszew i Dopiewo. Dzieci dowożone do szkoły są autokarami szkolnymi z 21 miejscowości. Uczniowie dojeżdżający mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Współpracujemy ze wszystkimi szkołami znajdującymi się na terenie gminy Stęszew i gminy Dopiewo oraz ze szkołami powiatu poznańskiego, które prowadzą klasy integracyjne i oddziały dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo.

Celem naszej szkoły jest wychowanie dziecka, które:
- umie poprawnie posługiwać się językiem polskim
- potrafi wykorzystać bogaty zasób słownictwa do poprawnej komunikacji
- jest zainteresowane nauką
- potrafi planować, organizować i oceniać naukę, oraz brać za nią odpowiedzialność pod kierunkiem nauczyciela
- jest odpowiedzialne za powierzone mu zadania
- umie bez lęku wyrażać swoje emocje
- dba o swoje ciało i swój estetyczny wygląd
- szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, kraju
- ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny
- zna swoje mocne i słabe strony
- nazywa, analizuje i wyraża swoje uczucia
- jest wrażliwe na ból i krzywdę innych
- zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce
- kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi
- cieszy się z sukcesów swoich i drugiego człowieka
- dostrzega urodę świata i potrafi w sposób odpowiedzialny korzystać z zasobów środowiska naturalnego
- jest otwarte na europejskie i światowe wartości kultury


• mgr Ewa Idowiak - dyrektor, nauczyciel
• mgr Janina Białas - nauczyciel
• mgr Ludmiła Drzymała - nauczyciel
• mgr Rita Kałek - nauczyciel
• mgr Angelika Klamżyńska - nauczyciel
• mgr Izabella Łaniecka - nauczyciel
• mgr Adam Łukowski - nauczyciel
• mgr Karolina Mikołajczak - nauczyciel
• mgr Joanna Misiek - logopeda
• mgr Anna Morszner - nauczyciel
• mgr Marcelina Muszyńska - katecheta
• mgr Emilia Pietrzak - nauczyciel
• mgr Marta Ryszka - nauczyciel
• mgr Maria Szafran - psycholog
• mgr Robert Tkaczyk - nauczyciel


 

Opublikowane przez: Beata xxxxx | Data wprowadzenia: 2011-12-11 16:44:57.
Data wprowadzenia: 2011-12-11 16:44:57
Opublikowane przez: Beata xxxxx